ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

พระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้จัดตั้ง กาสรกสิวิทย์ ขึ้น ณ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว